Därför ska du Kryssa Kajsa

Alla människor ska ha samma livschanser. Sjukvården ska se till att det som drabbar oss på livets väg inte avgör vår slutdestination. Jag tänker inte lova kortare väntetider till akuten för alla – sjukvårdens resurser är begränsade och de med störst behov ska prioriteras. Ja till valfrihet – byråkratin måste anpassa sig efter människor, inte tvärtom. Mindre administration ger mer tid för patienter utan att sjukvården blir dyrare.

Satsa på missbrukare
Missbruk är en allvarlig sjukdom som ska behandlas med vård, inte med straff. Jag vill införa sprututbyte och verka för att landstinget uppmuntrar kommunerna att arbeta efter den evidensbaserade boendemodellen ”Bostad först”.

Brud, bög eller blatte – alla ska med
Alla behandlas inte lika i vården. Synliggör vilken sjukvård kvinnor respektive män erbjuds. HBT-certifiera för att skapa en inkluderande vård som HBT-personer känner sig trygga med. Papperslösa och EU-migranter ska få tillgång till samma sjukvård som oss andra.

Nej till vänster i välfärden
Patienter ska kunna välja vård i hela landet. Tillåt vinster, men ställ höga kvalitetskrav. Företagande måste tillåtas i kvinnodominerade branscher som vården. Utbildning ska löna sig. Jag vill inte höja några ingångslöner, däremot ska kompetenta och välutbildade få bra betalt.

Investera rätt för morgondagen
Antibiotikaresistensen är vårt största miljöhot. Uppsala har genom Uppsala Universitet unika förutsättningar för att vara världsledande inom resistensbekämpning. Låt forskare inom flera fält som medicin, omvårdnad och statsvetenskap utveckla en vårdorganisation för framtiden. Uppsala är en studentstad med bostadsbrist. Ett bra kollektivtrafiknät med studentrabatt skapar möjlighet att leta boende utanför centrum.

Politiker måste klara av att prioritera, men ska inte lägga sig i för mycket. Sjukvården utvecklas bäst av dem som arbetar i den, och patienter ska själva kunna välja, och välja bort, vårdgivare. Kryssa Kajsa om du vill se en liberal läkarstudent förnya landstinget!

Annonser