En pappamånad till ger 80 sjuksköterskor – bara i Stockholm

Ett starkare Folkparti är en starkare röst för en tredje pappamånad. Jag och Linda Nordlund skriver hur en tredje pappamånad påverkar välfärden. Samhället blir så mycket sämre utan kvinnors kompetens. Läs

Annonser

Hur ser Miljöpartiet Uppsala på alternativmedicin?

Har skickat följade fråga till Niclas Malmberg och Erika Karlénius, Miljöpartiets riksdagskandidater i Uppsala: Mats Pertoft, miljöpartistisk riksdagsledamot från Södermanland, kandiderar om med löftet att statliga pengar ska finansiera forskning om alternativmedicin. Senast i juni kritiserade Pertoft Alliansregeringen för att ha tagit bort det statliga forskningsstödet till den antroposofiska Vidarkliniken. Vid en rödgrön valseger, kommer ni rösta ja till en budget som innebär att skattepengar går till Vidarkliniken eller andra alternativmedicinska institut?

Med jämställdhetsministern mot könsstympning

Jag, jämställdhetsministern Maria Arnholm och 15-talet toppkandidater från Folkpartiet Uppsala sprang tillsammans med 400 andra Ronjaloppet för att uppmärksamma kampen mot kvinnlig könsstympning. Ronjaloppet anordnas av TRIS – Tjejers Rätt I Samhället som gör en fantastisk insats mot det vidriga hedersrelaterade våldet. Efter fem kilometer var både jag och Maria trötta men nöjda! Läs mer i UNT

Skriver i Dagens Medicin om att återinföra läkarrocken

Skriver i dag i Dagens Medicin om att läkarrocken bör återinföras. Kortärmad läkarrock är inte ohygieniskt och det finns en vits med att patienter enkelt kan skilja på olika yrkeskategorier. När alla har likadana arbetskläder förstärks könsnormerna i vården – män antas vara läkare och kvinnor antas vara sjuksköterskor, vilket nedvärderar manliga sjuksköterskors omvårdnadskompetens och kvinnliga läkares medicinska kunskap.  Artikel

Akademiska – världens första HBT-certifierade universitetssjukhus

Birgitta Kajsa Lina1907409_10152231872326302_5942758973719731784_n

I dag presenterade jag en rapport: HBT-certifiera all sjukvård i Landstinget Uppsala. Börja där behoven är som störst: landstingsledning, ungdomsmottagningar, psykiatri, gynekologi, urologi och primärvård med slutmålet att Akademiska sjukhuset ska bli världens första HBT-certifierade universitetssjukhus. Jag, demokratiminister Birgitta Ohlsson, Folkpartiets landstingsråd Lina Nordquist och Folkpartiet Enköpings kommunalrådskandidat Jenny Gavelin besökte i eftermiddags Enköpings lasarett som 2016 kommer att bli Sveriges första HBT-certifierade sjukhus. Personalen kan rekommendera HBT-certifiering och nu vill jag och Folkpartiet att Landstinget Uppsala ytterligare ska stärka sin HBT-profil.

Folkpartiet Liberalerna, Landstinget i Uppsala län. Program för HBT-kompetens

Många människor i vårt län är uppvuxna före 1944, då homosexualitet var brottsligt i Sverige. Även efter det att lagen ändrades betraktades homosexualitet som en psykisk störning, tills dess Socialstyrelsens dåvarande generaldirektör Barbro Westerholm drev igenom ett friskförklarande 1979. Först då togs sjukdomskod 302 bort. Vid det laget hade dagens 75-åringar hunnit bli 40 år gamla. Fortfarande mår HBT-personer sämre än andra i samma ålder. Det är helt oacceptabelt och kräver aktiva åtgärder.

1. Jämlik vård ska vara en självklarhet i hela landstinget. I ett första steg vill vi städa landstinget uppifrån genom att HBT-certifiera hela landstingsledningen.

2. På sikt vill vi låta Akademiska sjukhuset bli världens första HBT-certifierade universitetssjukhus. Vi vill inleda med psykiatrin och kvinnosjukvården (se nedan).

3. Vi vill skapa Sveriges bästa kvinnosjukvård. Lesbiska kvinnor uteblir oftare än andra kvinnor från cellprover och mammografi, och HBT-föräldrar är också mer oroliga än andra inför mödravård och förlossning. Folkpartiet vill därför HBT-certifiera kvinnosjukvården.

4. Vårt län ska ha psykiatrisk vård med bemötande i toppklass. HBT-personer är mer utsatta än andra för psykisk ohälsa, oro, ångest och självmordstankar. Samtidigt finns en oro hos patienter att träffa sjukvårdspersonal som fått sin utbildning före 1979, då homosexualitet fortfarande betraktades som en psykisk störning. Ingen ska behöva tveka inför att söka sjukvård. Vi vill därför HBT-certifiera all psykiatrisk vård.

5. Allt anhörigstöd ska ha HBT-kompetens. Många äldre homosexuella har inga egna barn, och många inte har några anhöriga alls. Särskilt männen är ensammare och mer utsatta än andra äldre patienter. För den som har en partner är risken stor att den anhöriga får sämre stöd, eftersom sjukvårdspersonalen inte alltid förstår att han eller hon är en närstående.

6. Länets unga ska få god kännedom om ungdomsmottagningarna redan i skolan. För att alla ska känna sig välkomna och få bästa möjliga omhändertagande vill vi HBT-certifiera samtliga ungdomsmottagningar. Varje ungdomsmottagning ska ha HBTQ-kompetens.

7. Ta tillvara medarbetares kompetens. Många av landstingets medarbetare har stor kunskap om HBT-frågor och god erfarenhet av arbete för jämlik vård redan idag. Vi behöver hitta system för att lyfta och sprida den HBT-kompetens vi redan har i landstinget.

8. Skolan är unga människors största källa till kunskap om sex och samlevnad. Vi vill därför erbjuda länets skolor en landstingsfinansierad utbildning för lärare om sex, samlevnad HBTQ-frågor och reproduktiv hälsa. Att unga känner sig trygga med sina kroppar och sin sexualitet är en förutsättning för deras framtid.

9. HPV-vaccinera pojkar. Idag erbjuds alla unga flickor gratis HPV-vaccinering. När en partner är vaccinerad skyddas båda personer i en sexuell relation. För att skydda även män, inte minst i homosexuella relationer, vill vi att även pojkar får gratis HPV-vaccin. De får därmed skydd mot kondylom, peniscancer, analcancer och tonsillcancer. Vaccinering av alla unga är också den enda möjligheten att effektivt utrota viruset.