Kryss!

krysspåkajsa

Annonser

Akademiska – världens första HBT-certifierade universitetssjukhus

Birgitta Kajsa Lina1907409_10152231872326302_5942758973719731784_n

I dag presenterade jag en rapport: HBT-certifiera all sjukvård i Landstinget Uppsala. Börja där behoven är som störst: landstingsledning, ungdomsmottagningar, psykiatri, gynekologi, urologi och primärvård med slutmålet att Akademiska sjukhuset ska bli världens första HBT-certifierade universitetssjukhus. Jag, demokratiminister Birgitta Ohlsson, Folkpartiets landstingsråd Lina Nordquist och Folkpartiet Enköpings kommunalrådskandidat Jenny Gavelin besökte i eftermiddags Enköpings lasarett som 2016 kommer att bli Sveriges första HBT-certifierade sjukhus. Personalen kan rekommendera HBT-certifiering och nu vill jag och Folkpartiet att Landstinget Uppsala ytterligare ska stärka sin HBT-profil.

Folkpartiet Liberalerna, Landstinget i Uppsala län. Program för HBT-kompetens

Många människor i vårt län är uppvuxna före 1944, då homosexualitet var brottsligt i Sverige. Även efter det att lagen ändrades betraktades homosexualitet som en psykisk störning, tills dess Socialstyrelsens dåvarande generaldirektör Barbro Westerholm drev igenom ett friskförklarande 1979. Först då togs sjukdomskod 302 bort. Vid det laget hade dagens 75-åringar hunnit bli 40 år gamla. Fortfarande mår HBT-personer sämre än andra i samma ålder. Det är helt oacceptabelt och kräver aktiva åtgärder.

1. Jämlik vård ska vara en självklarhet i hela landstinget. I ett första steg vill vi städa landstinget uppifrån genom att HBT-certifiera hela landstingsledningen.

2. På sikt vill vi låta Akademiska sjukhuset bli världens första HBT-certifierade universitetssjukhus. Vi vill inleda med psykiatrin och kvinnosjukvården (se nedan).

3. Vi vill skapa Sveriges bästa kvinnosjukvård. Lesbiska kvinnor uteblir oftare än andra kvinnor från cellprover och mammografi, och HBT-föräldrar är också mer oroliga än andra inför mödravård och förlossning. Folkpartiet vill därför HBT-certifiera kvinnosjukvården.

4. Vårt län ska ha psykiatrisk vård med bemötande i toppklass. HBT-personer är mer utsatta än andra för psykisk ohälsa, oro, ångest och självmordstankar. Samtidigt finns en oro hos patienter att träffa sjukvårdspersonal som fått sin utbildning före 1979, då homosexualitet fortfarande betraktades som en psykisk störning. Ingen ska behöva tveka inför att söka sjukvård. Vi vill därför HBT-certifiera all psykiatrisk vård.

5. Allt anhörigstöd ska ha HBT-kompetens. Många äldre homosexuella har inga egna barn, och många inte har några anhöriga alls. Särskilt männen är ensammare och mer utsatta än andra äldre patienter. För den som har en partner är risken stor att den anhöriga får sämre stöd, eftersom sjukvårdspersonalen inte alltid förstår att han eller hon är en närstående.

6. Länets unga ska få god kännedom om ungdomsmottagningarna redan i skolan. För att alla ska känna sig välkomna och få bästa möjliga omhändertagande vill vi HBT-certifiera samtliga ungdomsmottagningar. Varje ungdomsmottagning ska ha HBTQ-kompetens.

7. Ta tillvara medarbetares kompetens. Många av landstingets medarbetare har stor kunskap om HBT-frågor och god erfarenhet av arbete för jämlik vård redan idag. Vi behöver hitta system för att lyfta och sprida den HBT-kompetens vi redan har i landstinget.

8. Skolan är unga människors största källa till kunskap om sex och samlevnad. Vi vill därför erbjuda länets skolor en landstingsfinansierad utbildning för lärare om sex, samlevnad HBTQ-frågor och reproduktiv hälsa. Att unga känner sig trygga med sina kroppar och sin sexualitet är en förutsättning för deras framtid.

9. HPV-vaccinera pojkar. Idag erbjuds alla unga flickor gratis HPV-vaccinering. När en partner är vaccinerad skyddas båda personer i en sexuell relation. För att skydda även män, inte minst i homosexuella relationer, vill vi att även pojkar får gratis HPV-vaccin. De får därmed skydd mot kondylom, peniscancer, analcancer och tonsillcancer. Vaccinering av alla unga är också den enda möjligheten att effektivt utrota viruset.

Därför ska du Kryssa Kajsa

Alla människor ska ha samma livschanser. Sjukvården ska se till att det som drabbar oss på livets väg inte avgör vår slutdestination. Jag tänker inte lova kortare väntetider till akuten för alla – sjukvårdens resurser är begränsade och de med störst behov ska prioriteras. Ja till valfrihet – byråkratin måste anpassa sig efter människor, inte tvärtom. Mindre administration ger mer tid för patienter utan att sjukvården blir dyrare.

Satsa på missbrukare
Missbruk är en allvarlig sjukdom som ska behandlas med vård, inte med straff. Jag vill införa sprututbyte och verka för att landstinget uppmuntrar kommunerna att arbeta efter den evidensbaserade boendemodellen ”Bostad först”.

Brud, bög eller blatte – alla ska med
Alla behandlas inte lika i vården. Synliggör vilken sjukvård kvinnor respektive män erbjuds. HBT-certifiera för att skapa en inkluderande vård som HBT-personer känner sig trygga med. Papperslösa och EU-migranter ska få tillgång till samma sjukvård som oss andra.

Nej till vänster i välfärden
Patienter ska kunna välja vård i hela landet. Tillåt vinster, men ställ höga kvalitetskrav. Företagande måste tillåtas i kvinnodominerade branscher som vården. Utbildning ska löna sig. Jag vill inte höja några ingångslöner, däremot ska kompetenta och välutbildade få bra betalt.

Investera rätt för morgondagen
Antibiotikaresistensen är vårt största miljöhot. Uppsala har genom Uppsala Universitet unika förutsättningar för att vara världsledande inom resistensbekämpning. Låt forskare inom flera fält som medicin, omvårdnad och statsvetenskap utveckla en vårdorganisation för framtiden. Uppsala är en studentstad med bostadsbrist. Ett bra kollektivtrafiknät med studentrabatt skapar möjlighet att leta boende utanför centrum.

Politiker måste klara av att prioritera, men ska inte lägga sig i för mycket. Sjukvården utvecklas bäst av dem som arbetar i den, och patienter ska själva kunna välja, och välja bort, vårdgivare. Kryssa Kajsa om du vill se en liberal läkarstudent förnya landstinget!